Văn Minh Nước
Home ] [ Biển Đông 74,000 năm trước ] Tượng Phật Nổi Trôi ] Văn Minh Nước Gốc Rễ Việt Nam ] Địa-Bàn Bách-Việt ] Trung Hoa Nam-Xâm Bành-Trướng ] Hàng Hải Gốc Rễ Việt Nam ] Hàng Hải Truyền Thống VN ] Hàng Hải Căn Bản Văn Hoá VN ] Thành Tích Hàng Hải ] Triết Lư Nước ] Thuật Ngữ Hàng Hải ] VN vs Chinese ] Chinese Landmen ] VN Time Line ] VN Water Culture ] Aquatic Traditions ] Genies MountainsWaters ] Legends-Water Realm ] Địa Lư Biển Đông ] Raft Across Pacific ] HảiQuânViệtNam TừBaoGiờ ] Tương Đồng HH Việt Mỹ ] Tương Đồng Thảo Mộc ] Tương Đồng Lịch Toán VMỹ ] Đuờng Biển Việt Mỹ ] NgườiViệt KhámPhá MỹChâu ] Ghe Thuyền VN ] Người Thủy Thủ Già ] Lược Sử Nước ] ChỗĐứng HQVNCH ] NhậtTiếnĐọcNgôThếVinh ] SachMoiNgoTheVinh ] Tiểu Sử Tác Giả ]

Biển Đông 74,000 năm trước, Bà Mẹ Thiên-Nhiên Cưu-Mang Việt-Nam & Nhân-loại

http://www.bradshawfoundation.com/journey/

According to the supporters of the genetic bottleneck theory, between 50,000 and 100,000 years ago, human population suffered a severe population decrease—only 3,000 to 10,000 individuals survived—

90,000 năm trước, đất nước chúng ta đă có người hiện-đại sinh-sống. Miền Bắc Trung-Hoa (trung-nguyên) chậm tới 40,000 năm sau đó.

Khi hoả-diệm-sơn Toba (indonesia) nổ ra, hầu hết nhân-loại bị tiêu-diệt. Trong số người sống sót hiếm-hoi có cư-dân vùng đất hiện nay của Việt-Nam.

Biển Đông với môi-trường thông-thoáng gió nước có lẽ đă cưu-mang những tiền-nhân này. Nhờ đó mà nhân-loại phát-triển trở lại cho đến ngày nay...

   

 Xin mời Quư Vị coi tiếp các chi-tiết liên-hệ tại các trang web:

        - Địa-lư Biển Đông: http://biendong.tk

        - Văn-Hoá Nước xứ ta http://vanhoanuoc.tk

Free Web Hosting